Budżet Obywatelski Miasta Słupcy na 2024 rok

DO POBRANIA

 • Uchwała Nr VI-53-2019 Rady Miasta Słupcy.pdf POBIERZ PLIK
 • Uchwała Nr XII-118-2020 Rady Miasta Słupcy.pdf POBIERZ PLIK
 • Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2024 rok.pdf POBIERZ PLIK
 • Zarządzenie Nr 80 w sprawie określenia kwoty, sposobu zgłaszania projektów zadań, zasad głosowania oraz harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego na terenie Miasta Słupcy na 2024 rok.pdf POBIERZ PLIK
 • Zarządzenie Nr 81 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2024 rok.pdf POBIERZ PLIK
 • OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SŁUPCY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzen.pdf POBIERZ PLIK
 • lista-weryfikacja 2024.pdf POBIERZ PLIK
 • Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80.docx POBIERZ PLIK
 • lista pozytywnie zweryfikowanych zadań na 2024 rok.rtf POBIERZ PLIK
 • zał. Nr 1 harmonogram 2023 r..docx POBIERZ PLIK
 • KARTA DO GŁOSOWANIA.docx POBIERZ PLIK